• 00/02/16

نگرشی نوین بر شیمی فضایی

نگرشی نوین بر شیمی فضایی

نگرشی نوین بر شیمی فضایی

کتاب نگرشی نوین بر شیمی فضایی تالیف دکتر مهدی خوبی شورکائی، دکتر علی رمضانی و دکتر معصومه علی‌پور کاکرودی سال 1399 منتشر شد.

کتاب نگرشی نوین بر شیمی فضایی تالیف دکتر مهدی خوبی شورکائی، دکتر علی رمضانی و دکتر معصومه علی‌پور کاکرودی سال 1399 چاپ شد.

اهمیت و تاثیر‌گذاری عمیق شیمی فضایی در علوم مختلف از قبیل شیمی، پلیمر، داروسازی و سایر علوم مرتبط با ساختارهای سه بعدی ترکیب‌های شیمیایی، بسیار چشمگیر می باشد. فاجعه تالیدومید که منجر به حدود 10 هزار مورد نقص مادرزادی و نیز هزاران مرگ جنینی در جهان شد، اهمیت فراوان شیمی فضائی و تاثیر‌گذاری متفاوت اناتیومرهای یک ترکیب را به وضوح نشان می‌دهد. پلی پروپیلن آناکتیک، حالتی چسبناک و خمیری دارد که اکثرا به عنوان چسب استفاده می‌شود در حالیکه پلی پروپیلن ایزوتاکتیک، پلاستیکی سخت می‌باشد و در مواردی مانند سر بطری کاربرد دارد که بیانگر تاثیر شگرف شیمی فضایی در خواص پلیمرها می‌باشد. عدم توانایی بدن انسان در هضم سلولز در مقایسه با نشاسته صرفا مربوط به شیمی فضائی اتم اکسیژن در بخش اتصال حلقه‌های گلوگز می‌باشد. به وفور در سیستم‌های مختلف بیولوژیکی این تاثیر گذاری چشم‌گیر شیمی فضائی قابل مشاهده است. کتاب حاضر با مقدمه‌ای بر شیمی فضایی، بررسی تقارن‌های مولکولی و معرفی انواع ایزومری با ذکر مثال‌های متنوع جهت سادگی درک مطالب آغاز شده است.

کلمات کلیدی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *