• 01 فروردین 1402

اخبار

لیست اخبار صفحه :1
اتیسم
اتیسم

اتیسم

کتاب اتیسم تالیف دکتر هوشنگ دادگر، عسل تیزنوبیک و مجتبی نوروزی پرشکوه با مجوز آرم دانشگاه توسط انتشارات ستایش هستی در سال 1401منتشر شد.

 یادگیری آسان جراحی در قالب کیس‌های بالینی
یادگیری آسان جراحی در قالب کیس‌های بالینی

یادگیری آسان جراحی در قالب کیس‌های بالینی

کتاب « یادگیری آسان جراحی در قالب کیس‌های بالینی» تالیف جناب آقای دکتر حسین ذبیحی محمودآبادی، دکتر سیدامیر میرآتشی یزدی و دکتر راضیه عابدی کیچی بر اساس مصوبه شورای انتشارات جهت چاپ مورد موافقت قرار گرفت.

درسنامه کمک‌های اولیه پایه
درسنامه کمک‌های اولیه پایه

درسنامه کمک‌های اولیه پایه

کتاب «درسنامه کمک‌های اولیه پایه » تالیف جناب آقای دکتر هومان حسین‌نژاد ندائی، دکتر آتوسا اخگر، دکتر مهران ستوده‌نیا، دکتر عاطفه عبدالهی، دکتر نرگس محمدرضائی و دکتر الناز وحیدی ، بر اساس مصوبه شورای انتشارات جهت چاپ مورد موافقت قرار گرفت.

اخلاق پزشکی حرفه ای، با رویکرد اسلامی در حوزه سرطان شناسی
اخلاق پزشکی حرفه ای، با رویکرد اسلامی در حوزه سرطان شناسی

اخلاق پزشکی حرفه ای، با رویکرد اسلامی در حوزه سرطان شناسی

کتاب «اخلاق پزشکی حرفه ای، با رویکرد اسلامی در حوزه سرطان شناسی» گردآوری و تدوین جناب آقای دکتر محمد‌علی محققی، بر اساس مصوبه شورای انتشارات جهت چاپ مورد موافقت قرار گرفت.

برنامه کارگاه‌های آموزشی اداره انتشارات و علم‌سنجی معاونت پژوهشی دانشگاه شش‌ماه دوم 1401
برنامه کارگاه‌های آموزشی اداره انتشارات و علم‌سنجی معاونت پژوهشی دانشگاه شش‌ماه دوم 1401

برنامه کارگاه‌های آموزشی اداره انتشارات و علم‌سنجی معاونت پژوهشی دانشگاه شش‌ماه دوم 1401

ثبت‌نام کارگاه‌های آموزشی اداره انتشارات و علم‌سنجی معاونت پژوهشی دانشگاه شش‌ماه دوم 1401 در سامانه جامع کارگاه‌ها آغاز شد. شایان ذکر است برگزاری کارگاه‌ها به صورت حضوری و مجازی (آنلاین) خواهد بود.

پیشگیری از سقوط در سالمندان راهنمای بالینی پیشگیری از سقوط در جامعه و بیمارستان‌ها
پیشگیری از سقوط در سالمندان راهنمای بالینی پیشگیری از سقوط در جامعه و بیمارستان‌ها

پیشگیری از سقوط در سالمندان راهنمای بالینی پیشگیری از سقوط در جامعه و بیمارستان‌ها

کتاب پیشگیری از سقوط در سالمندان راهنمای بالینی پیشگیری از سقوط در جامعه و بیمارستان‌ها گردآوری دکتر فاطمه محمدیان رسنانی، دکتر فائزه غلامیان، دکتر بهناز تازش و فتانه عبدی ماسوله با مجوز آرم دانشگاه توسط انتشارات ابن‌سینا در سال 1401منتشر شد.

دانستنی‌های تغذیه در طب سنتی ایرانی
دانستنی‌های تغذیه در طب سنتی ایرانی

دانستنی‌های تغذیه در طب سنتی ایرانی

کتاب دانستنی‌های تغذیه در طب سنتی ایرانی تالیف دکتر فاطمه نجات‌بخش، دکتر فرشته قراط و محمد احمدی با مجوز آرم دانشگاه توسط انتشارات المعی در سال 1400منتشر شد.

 شیمی و بیوشیمی مواد غذایی
شیمی و بیوشیمی مواد غذایی

شیمی و بیوشیمی مواد غذایی

کتاب « شیمی و بیوشیمی مواد غذایی » تالیف جناب آقای دکتر نبی شریعتی‌فر و مهسا علی‌کرد، بر اساس مصوبه شورای انتشارات جهت چاپ مورد موافقت قرار گرفت.

برنامه کارگاه‌های آموزشی اداره انتشارات و علم‌سنجی معاونت پژوهشی دانشگاه شش‌ماه اول 1401
برنامه کارگاه‌های آموزشی اداره انتشارات و علم‌سنجی معاونت پژوهشی دانشگاه شش‌ماه اول 1401

برنامه کارگاه‌های آموزشی اداره انتشارات و علم‌سنجی معاونت پژوهشی دانشگاه شش‌ماه اول 1401

ثبت‌نام کارگاه‌های آموزشی اداره انتشارات و علم‌سنجی معاونت پژوهشی دانشگاه شش‌ماه اول 1401 در سامانه جامع کارگاه‌ها آغاز شد. شایان ذکر است برگزاری کارگاه‌ها به صورت حضوری و مجازی (آنلاین) خواهد بود.

 آناتومی دستگاه تولید مثل
آناتومی دستگاه تولید مثل

آناتومی دستگاه تولید مثل

کتاب آناتومی دستگاه تولید مثل گردآوری دکتر الهام ابراهیمی، پرستو خانلری، فاطمه زکی زاده، زهره حسین‌زاده، معصومه زحمت‌کش با مجوز آرم دانشگاه توسط انتشارات آموزشی تالیفی ارشدان در سال 1400منتشر شد.