• 18 مرداد 1401

اخبار

لیست اخبار صفحه :1
پیشگیری از سقوط در سالمندان راهنمای بالینی پیشگیری از سقوط در جامعه و بیمارستان‌ها
پیشگیری از سقوط در سالمندان راهنمای بالینی پیشگیری از سقوط در جامعه و بیمارستان‌ها

پیشگیری از سقوط در سالمندان راهنمای بالینی پیشگیری از سقوط در جامعه و بیمارستان‌ها

کتاب پیشگیری از سقوط در سالمندان راهنمای بالینی پیشگیری از سقوط در جامعه و بیمارستان‌ها گردآوری دکتر فاطمه محمدیان رسنانی، دکتر فائزه غلامیان، دکتر بهناز تازش و فتانه عبدی ماسوله با مجوز آرم دانشگاه توسط انتشارات ابن‌سینا در سال 1401منتشر شد.

دانستنی‌های تغذیه در طب سنتی ایرانی
دانستنی‌های تغذیه در طب سنتی ایرانی

دانستنی‌های تغذیه در طب سنتی ایرانی

کتاب دانستنی‌های تغذیه در طب سنتی ایرانی تالیف دکتر فاطمه نجات‌بخش، دکتر فرشته قراط و محمد احمدی با مجوز آرم دانشگاه توسط انتشارات المعی در سال 1400منتشر شد.

 شیمی و بیوشیمی مواد غذایی
شیمی و بیوشیمی مواد غذایی

شیمی و بیوشیمی مواد غذایی

کتاب « شیمی و بیوشیمی مواد غذایی » تالیف جناب آقای دکتر نبی شریعتی‌فر و مهسا علی‌کرد، بر اساس مصوبه شورای انتشارات جهت چاپ مورد موافقت قرار گرفت.

برنامه کارگاه‌های آموزشی اداره انتشارات و علم‌سنجی معاونت پژوهشی دانشگاه شش‌ماه اول 1401
برنامه کارگاه‌های آموزشی اداره انتشارات و علم‌سنجی معاونت پژوهشی دانشگاه شش‌ماه اول 1401

برنامه کارگاه‌های آموزشی اداره انتشارات و علم‌سنجی معاونت پژوهشی دانشگاه شش‌ماه اول 1401

ثبت‌نام کارگاه‌های آموزشی اداره انتشارات و علم‌سنجی معاونت پژوهشی دانشگاه شش‌ماه اول 1401 در سامانه جامع کارگاه‌ها آغاز شد. شایان ذکر است برگزاری کارگاه‌ها به صورت حضوری و مجازی (آنلاین) خواهد بود.

 آناتومی دستگاه تولید مثل
آناتومی دستگاه تولید مثل

آناتومی دستگاه تولید مثل

کتاب آناتومی دستگاه تولید مثل گردآوری دکتر الهام ابراهیمی، پرستو خانلری، فاطمه زکی زاده، زهره حسین‌زاده، معصومه زحمت‌کش با مجوز آرم دانشگاه توسط انتشارات آموزشی تالیفی ارشدان در سال 1400منتشر شد.

سرطان و برنامه‌های حمایتی- تسکینی
سرطان و برنامه‌های حمایتی- تسکینی

سرطان و برنامه‌های حمایتی- تسکینی

کتاب سرطان و برنامه‌های حمایتی- تسکینی تالیف دکتر افضل شمسی با مجوز آرم دانشگاه توسط انتشارات روشن کتاب در سال 1400منتشر شد.

مروری بر اپروچ تشخیصی و درمانی سنگ‌های کلیوی
مروری بر اپروچ تشخیصی و درمانی سنگ‌های کلیوی

مروری بر اپروچ تشخیصی و درمانی سنگ‌های کلیوی

کتاب مروری بر اپروچ تشخیصی و درمانی سنگ‌های کلیوی تالیف دکتر محبوب لسان پزشکی، دکتر محسن آیتی، دکتر محمدرضا عباسی، دکتر محمدرضا نوروزی، دکتر سیدمنصور گتمیری، دکتر حامد محمدی و همکاران با مجوز آرم دانشگاه توسط انتشارات گنجور در سال 1400منتشر شد.

اختلالات خواب در بیماران دیالیزی، پیوندی و فشار خون
اختلالات خواب در بیماران دیالیزی، پیوندی و فشار خون

اختلالات خواب در بیماران دیالیزی، پیوندی و فشار خون

کتاب اختلالات خواب در بیماران دیالیزی، پیوندی و فشار خون تالیف دکتر محبوب لسان پزشکی، دکتر محمدتقی نجفی، دکتر فرزانه سادات مینو و همکاران با مجوز آرم دانشگاه توسط انتشارات روشن کتاب در سال 1400منتشر شد.

سیستم رنین آنژیوتانسین آلدوسترون
سیستم رنین آنژیوتانسین آلدوسترون

سیستم رنین آنژیوتانسین آلدوسترون

کتاب سیستم رنین آنژیوتانسین آلدوسترون گردآوری دکتر محبوب لسان پزشکی، دکتر محمدتقی نجفی، دکتر محمدحسین شجاع مرادی و همکاران با مجوز آرم دانشگاه توسط انتشارات یاس نبی در سال 1400منتشر شد.

جدیدترین کتاب منتشر شده توسط اداره انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه -1400
جدیدترین کتاب منتشر شده توسط اداره انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه -1400

جدیدترین کتاب منتشر شده توسط اداره انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه -1400

کتاب «انگل لیشمانیا و لیشمانیوزها» تالیف جناب آقای دکتر ابوالحسن ندیم، دکتر مهدی محبعلی و دکتر علی خامسی پور، بر اساس مصوبه شورای انتشارات جهت چاپ مورد موافقت قرار گرفت.