• 00/02/16

اخبار

نگرشی نوین بر شیمی فضایی
نگرشی نوین بر شیمی فضایی

نگرشی نوین بر شیمی فضایی

کتاب نگرشی نوین بر شیمی فضایی تالیف دکتر مهدی خوبی شورکائی، دکتر علی رمضانی و دکتر معصومه علی‌پور کاکرودی سال 1399 منتشر شد.

آشنایی با فرآورده های آرایشی و بهداشتی
آشنایی با فرآورده های آرایشی و بهداشتی

آشنایی با فرآورده های آرایشی و بهداشتی

کتاب آشنایی با فرآورده های آرایشی و بهداشتی تالیف دکتر سامان احمد نصراللهی، دکتر عاطفه نعیمی‌فر، دکتر بهناز دانشمند، دکتر کمند هدایت، دکتر انسیه صمدی، دکتر سارا بحرینیان، دکتر زینب خسروپور، دکتر زهرا قاسمی و دکتر سیدسجاد آل نبی با موضوع ساخت دارو و پوست سال 1399 منتشر شد.

روش های تشخیصی و درمانی آکنه و ریزش مو از دیدگاه طب ایرانی
روش های تشخیصی و درمانی آکنه و ریزش مو از دیدگاه طب ایرانی

روش های تشخیصی و درمانی آکنه و ریزش مو از دیدگاه طب ایرانی

کتاب روش های تشخیصی و درمانی آکنه و ریزش مو از دیدگاه طب ایرانی تالیف دکتر لیلا شیربیگی، دکتر محبوبه ابریشم کار، دکتر زهرا آقای نوری، دکتر محمد مهدی پرویزی، دکتر مرتضی مجاهدی، دکتر روشنک مکبری نژاد، دکتر پروین منصوری سال 1399 منتشر شد.

درآمدی بر برخی تظاهرات و بیماری های پوستی از منظر طب رایج و طب سنتی ایران
درآمدی بر برخی تظاهرات و بیماری های پوستی از منظر طب رایج و طب سنتی ایران

درآمدی بر برخی تظاهرات و بیماری های پوستی از منظر طب رایج و طب سنتی ایران

کتاب درآمدی بر برخی تظاهرات و بیماری های پوستی از منظر طب رایج و طب سنتی ایران تالیف دکتر سید ابراهیم اسکندری، دکتر آذین آیت اللهی، دکتر رحمان بوالحسنی، دکتر ابراهیم خادم، دکتر علی خامسی پور، دکتر فاطمه فدایی سال 1399منتشر شد.

تحول سازمانی با رویکرد مدیریت سرمایه فکری
تحول سازمانی با رویکرد مدیریت سرمایه فکری

تحول سازمانی با رویکرد مدیریت سرمایه فکری

کتاب تحول سازمانی با رویکرد مدیریت سرمایه فکری تالیف دکتر سید امیر رضا نجات، دکتر محمود بیگلر و مهندس سیده بهاره کاشیان با موضوع رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی سال 1399 منتشر شد.