• 00/02/16

روش های تشخیصی و درمانی آکنه و ریزش مو از دیدگاه طب ایرانی

روش های تشخیصی و درمانی آکنه و ریزش مو از دیدگاه طب ایرانی

روش های تشخیصی و درمانی آکنه و ریزش مو از دیدگاه طب ایرانی

کتاب روش های تشخیصی و درمانی آکنه و ریزش مو از دیدگاه طب ایرانی تالیف دکتر لیلا شیربیگی، دکتر محبوبه ابریشم کار، دکتر زهرا آقای نوری، دکتر محمد مهدی پرویزی، دکتر مرتضی مجاهدی، دکتر روشنک مکبری نژاد، دکتر پروین منصوری سال 1399 منتشر شد.

روش های تشخیصی و درمانی آکنه و ریزش مو از دیدگاه طب ایرانی

گسترش خیره کننده علم طب، پیشکسوتان رشته‌های مختلف بالینی را بر آن داشته که با وجود منابع و مستندات متعدد تشخیص و درمان به تدوین راهنماهای بالینی برگرفته از همان منابع به اضافه تجربیات بالینی خود بر اساس شرایط فرهنگی اجتماعی جوامع هدف در قالب خلاصه شده و کاربردی بپردازند. این نیاز مهم در پزشکی ایرانی بعلت گستردگی منابع مکتوبی که هنوز بسیاری از روش‌های تشخیص و درمان آن به روش امروزین آزمون نشده است و ارتباطات پیچیده‌ای که بین ارگان‌های مختلف بدن بعنوان یک سیستم جامع قائل است و مهم تر از همه قطع ارتباط چهره به چهره حکمای قرون گذشته با پزشکان علاقمند، امروز چندین برابر حس می‌گردد. با گذشت بیش از یک دهه از تاسیس رشته‌های دانشگاهی پزشکی ایرانی، بسیار به جاست تا پیشکسوتان این رشته بر اساس اصول تشخیص و درمان منابع مکتوب این میراث ماندگار و نیز تجربیات بالینی خود در پاسخ‌دهی بیشتر روش‌های درمانی منتخب و خصوصا به استناد پژوهش‌های انجام شده در سال‌های اخیر به تدوین راهنمای بالینی روش‌های ساده تشخیص و درمان بیماری‌ها در طب ایرانی بپردازند. 

کلمات کلیدی