• 99/11/02

راهنمای عملی مدیریت کنترل صدا در محیط کار

راهنمای عملی مدیریت کنترل صدا در محیط کار

راهنمای عملی مدیریت کنترل صدا در محیط کار

کتاب راهنمای عملی مدیریت کنترل صدا در محیط کار با موضوع ایمنی، ریسک، اطمینان پذیری و کیفیت تالیف محمدرضا منظم، داوود حسنوند، مصطفی عباس زاده سال ۱۳۹۸ منتشر شد.

این کتاب شامل ایده‌های اولیه برای مدیران صنایع، كارفرمایان، پیمانکاران، مهندسان ایمنی و بهداشت حرفه ای، HSE و کلیه افرادی که به نوعی با صنعت سر و کار دارند می باشد. این مجموعه شامل وظایف قانونی فرد به ‌عنوان کارفرما برای کنترل خطرات ناشی از صدا بر روی سلامتی و ایمنی کارگران است.
بخش‌های 1 تا 6 این راهنما شامل توصیه مفصل‌تر در مورد چگونگی ارزیابی خطرات، کنترل عملی صدا، نحوه انتخاب و استفاده از وسایل حفاظت شنوایی، برنامه ها و آزمون های حفاظت شنوایی و فاکتورهایی است که باید هنگام خرید تجهیزات و استخدام افراد و چگونگی توسعه شیوه‌های مراقبت‌های بهداشتی، در نظر گرفت. فصل سوم این راهنما در مورد روش های عملی کنترل صدا و تأمین‌کنندگان و تولیدکنندگان ماشین‌آلات و ابزار توضیحاتی ارائه می‌دهد؛ یعنی افرادی که درگیر ساخت و یا تهیه ماشین‌آلات برای کارگران می‌باشند. همچنین به قانون تجهیزات کار در ارتباط با صدا، اشاره می‌کند. در تالیف این کتاب از منابع معتبر علمی در زمینه کنترل صدا استفاده شده است.
کلمات کلیدی