• 99/12/08

درآمدی بر برخی تظاهرات و بیماری های پوستی از منظر طب رایج و طب سنتی ایران

درآمدی بر برخی تظاهرات و بیماری های پوستی از منظر طب رایج و طب سنتی ایران

درآمدی بر برخی تظاهرات و بیماری های پوستی از منظر طب رایج و طب سنتی ایران

کتاب درآمدی بر برخی تظاهرات و بیماری های پوستی از منظر طب رایج و طب سنتی ایران تالیف دکتر سید ابراهیم اسکندری، دکتر آذین آیت اللهی، دکتر رحمان بوالحسنی، دکتر ابراهیم خادم، دکتر علی خامسی پور، دکتر فاطمه فدایی سال 1399منتشر شد.

درآمدی بر برخی تظاهرات و بیماری های پوستی از منظر طب رایج و طب سنتی ایران

دین اسلام با دارا بودن کامل‌ترین و پویاترین اصول و آئین تکامل، با نگرشی الهی گونه به انسان و فلسفه حیات، هندسه سلامت خویش را بر اساس نظامی کار‌ آمد و جامع بنا کرده و تمام ابعاد روحانی و جسمانی انسان را مبتنی بر آموزه‌های وحیانی (قرآن و روایات) و دریافت‌های سترگ علمی و عقلانی به رشد و بلوغ می‌رساند. بنابراین شخص " انسان" به عنوان محور نظام سلامت اسلام، جایگاه ویژه‌ای دارد و در جغرافیای شریعت همو و هر علمی که در راستای تعالی وی به عرصه می‌آید، از قداست خاصی برخوردار است. 

کلمات کلیدی