• 18 مرداد 1401

جدیدترین کتاب منتشر شده توسط اداره انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه -1400

جدیدترین کتاب منتشر شده توسط اداره انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه -1400

جدیدترین کتاب منتشر شده توسط اداره انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه -1400

کتاب «انگل لیشمانیا و لیشمانیوزها» تالیف جناب آقای دکتر ابوالحسن ندیم، دکتر مهدی محبعلی و دکتر علی خامسی پور، بر اساس مصوبه شورای انتشارات جهت چاپ مورد موافقت قرار گرفت.

تولید علم از وظایف اصلی مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی به حساب می‌آید، در راه نشر تولیدات علمی، انتشارات دانشگاه نقش ویژه‏ای به‌ عهده دارد و بعبارت دیگر انتشارات از شئون مهم دانشگاه به عنوان مولد علم است. با عنایت به این امر که عملکرد یک انتشارات بر اساس تعداد و کیفیت کتب منتشره در سال ارزیابی می‌گردد، کتاب «انگل لیشمانیا و لیشمانیوزها» تالیف جناب آقای دکتر ابوالحسن ندیم، دکتر مهدی محبعلی و دکتر علی خامسی پور، در یکصد و چهاردهمین جلسه شورای انتشارات مطرح و ارزیابی گردید و در دی ماه سال 1400 به چاپ رسید.

لیشمانیوزها در زمره بیماری‌های انگلی بومی حدود نیمی از کشورهای جهان از جمله ایران و اکثر کشورهای همسایه آن محسوب می‌گردند. متاسفانه در سال‌های اخیر تعداد کانون‌ها و موارد لیشمانیوزها افزایش یافته است. در کتاب انگل لیشمانیا و لیشمانیوزها که توسط تعدادی از اساتید و محققین مجرب و با تجربه لیشمانیوز در 21 فصل جداگانه به رشته تحریر درآمده، سعی شده است با پشتوانه سال‌ها تلاش علمی و کسب تجربیات ارزشمند مولفین، دانسته‌هایی به روز و کاربردی راجع به جنبه‌های انگل‌شناسی، حشره‌شناسی، اپیدمیولوژی، ایمنی‌شناسی، آسیب‌شناسی، بالینی ، تشخیص آزمایشگاهی، درمان، پیشگیری و کنترل لیشمانیوزها در کشور ارائه شود. عامل بیماری‌زای لیشمانیوز، نوعی تک‌یاخته به نام لیشمانیا از راسته‌ی کینتوپلاست داران، است که بر حسب محیط زندگی خود به دو شکل بی‌تاژک (آماستیگوت یا جسم لیشمان) ، و تاژک‌دار (پروماستیگوت) دیده می‌شود. این انگل در مهره‌داران، در درون سلول‌های بیگانه خوار تک هسته‌ای زندگی و تکثیر می‌یابد. لیشمانیوزها عموما توسط گونه‌های پشه خاکی منتقل می‌شوند. یادآوری می‌شود که در این کتاب منحصرا لیشمانیوز پوستی و لیشمانیوز احشایی مورد بررسی قرار گرفته‌اند و از آنجا که لیشمانیوز مخاطی- پوستی (نوع اسپوندیا) منحصر به کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی است، لذا از شرح آن در این کتاب چشم‌پوشی شده است.  

 

 

کلمات کلیدی