• 00/01/24

تخصیص پاداش مقالات منتشر شده در مجلات معتبر به اعضای هیات علمی

تخصیص پاداش مقالات منتشر شده در مجلات معتبر به اعضای هیات علمی

تخصیص پاداش مقالات منتشر شده در مجلات معتبر به اعضای هیات علمی

تسهیلات تشویقی مقالات به 411 عنوان مقاله منتشر شده اعضای هیات علمی و محققین دانشگاه علوم پزشکی تهران، تعلق گرفت.

بر اساس رییسه‌ی دانشگاه، در جهت ترغیب و تشویق محققان ارجمند، پس از بررسی و تایید مقالات ارسالی به این اداره، تسهیلات تشویقی به نویسندگان واجد شرایط اعطا می شود .این پاداش صرفا به مقالاتی تعلق می‌گیرد که در آن‌ها نام و عنوان کامل دانشگاه، عینا و تنها به صورت
Tehran University of Medical Sciences در مقالات لاتین و دانشگاه علوم پزشکی تهران یا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران در مقالات فارسی به عنوان وابستگی دانشگاهی (affiliation) درج شده باشد.

کلمات کلیدی