• 02 مهر 1402

برگزاری کارگاه «مبانی مدیریت کسب و کار»

برگزاری کارگاه «مبانی مدیریت کسب و کار»

برگزاری کارگاه «مبانی مدیریت کسب و کار»

کارگاه «مبانی مدیریت کسب و کار» 31 مرداد ماه 1402 به صورت آنلاین برگزار شد.

در راستای برنامه جامع توانمندسازی پژوهشی و فناوری اعضای هیات علمی، کارگاه «مبانی مدیریت کسب و کار» با هدف آشنایی با هدف آشنایی با نقش و اهمیت کسب و کارهای کوچک و متوسط، نحوه راه اندازی و مدیریت آنها با تدریس خانم دکتر مژگان ظریف رفتار در تاریخ 31 مرداد ماه 1402 توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران به صورت مجازی برگزار شد.

کلمات کلیدی