• 02 مهر 1402

برگزاری کارگاه «تیم‌سازی و مدیریت کار تیمی»

برگزاری کارگاه «تیم‌سازی و مدیریت کار تیمی»

برگزاری کارگاه «تیم‌سازی و مدیریت کار تیمی»

کارگاه «تیم‌سازی و مدیریت کار تیمی» 25 مرداد ماه 1402 به صورت آنلاین برگزار شد.

در راستای برنامه جامع توانمندسازی پژوهشی و فناوری اعضای هیات علمی، کارگاه «تیم‌سازی و مدیریت کار تیمی» با هدف آشنایی با مفاهیم کلیدی کار تیمی و عناصر کلیدی تیم‌سازی با تدریس خانم دکتر مژگان ظریف رفتار در تاریخ 25 مرداد ماه 1402 توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران به صورت مجازی برگزار شد.

کلمات کلیدی