• 01 فروردین 1402

اخلاق پزشکی حرفه ای، با رویکرد اسلامی در حوزه سرطان شناسی

اخلاق پزشکی حرفه ای، با رویکرد اسلامی در حوزه سرطان شناسی

اخلاق پزشکی حرفه ای، با رویکرد اسلامی در حوزه سرطان شناسی

کتاب «اخلاق پزشکی حرفه ای، با رویکرد اسلامی در حوزه سرطان شناسی» گردآوری و تدوین جناب آقای دکتر محمد‌علی محققی، بر اساس مصوبه شورای انتشارات جهت چاپ مورد موافقت قرار گرفت.

اخلاق پزشکی حرفه ای، با رویکرد اسلامی در حوزه سرطان شناسی

تولید علم از وظایف اصلی مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی به حساب می‌آید، در راه نشر تولیدات علمی، انتشارات دانشگاه نقش ویژه‏ای به‌ عهده دارد و بعبارت دیگر انتشارات از شئون مهم دانشگاه به عنوان مولد علم است. با عنایت به این امر که عملکرد یک انتشارات بر اساس تعداد و کیفیت کتب منتشره در سال ارزیابی می‌گردد، کتاب «اخلاق پزشکی حرفه ای، با رویکرد اسلامی در حوزه سرطان شناسی » گردآوری و تدوین جناب آقای دکتر محمد‌علی محققی در یکصد و پانزدهمین جلسه شورای انتشارات مطرح و ارزیابی گردید و در آبان ماه سال 1401 به چاپ رسید.

انستیتو کانسر از قدیمی‌ترین مؤسسات مبارزه با بیماری سرطان در ایران می‌باشد. سالیان دراز است که دانشمندان و پژوهشگران و پزشکان سخت کوش آن با مسئلۀ سرطان شناسی، از همۀ جنبه‌های آن، سر وکار دارند و با هزاران بیمار سرطانی دست وپنجه نرم کرده، عدۀ زیادی از آن‌ها را شفا بخشیده و یا زندگانی طولانی‌تر داده‌اند. این انستیتو در صدد برآمده است، در مورد جنبه‌های اخلاقی سرطان‌شناسی و برخورد با بیماران مبتلا به سرطان، با استفاده از تجربیات گذشتۀ خود و دیگران، گزارشی تهیه نماید. به این منظور از مرکز تحقیقات سرطان، انستیتو کانسر که از مراکز کوشا در امر سرطان است، خواسته است اجرای طرحی را به عهده بگیرد که در آن به این موضوع بسیار مهم اجتماعی و انسانی بپردازد و از همۀ امکانات و متخصصان بهره گیرد. کتاب حاضر در موضوع «تأملی بر اخلاق در سرطان شناسی»، که شاید از مهم‌ترین معضلات تهدید کنندۀ سلامت در اجتماعات امروزی و به‌خصوص در جوامع جهان سوم می‌باشد، به همین دلیل تهیه و ارائه گردیده است.

کلمات کلیدی