• 01 فروردین 1402

یادگیری آسان جراحی در قالب کیس‌های بالینی

یادگیری آسان جراحی در قالب کیس‌های بالینی

یادگیری آسان جراحی در قالب کیس‌های بالینی

کتاب « یادگیری آسان جراحی در قالب کیس‌های بالینی» تالیف جناب آقای دکتر حسین ذبیحی محمودآبادی، دکتر سیدامیر میرآتشی یزدی و دکتر راضیه عابدی کیچی بر اساس مصوبه شورای انتشارات جهت چاپ مورد موافقت قرار گرفت.

یادگیری آسان جراحی در قالب کیس‌های بالینی

تولید علم از وظایف اصلی مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی به حساب می‌آید، در راه نشر تولیدات علمی، انتشارات دانشگاه نقش ویژه‏ای به‌ عهده دارد و بعبارت دیگر انتشارات از شئون مهم دانشگاه به عنوان مولد علم است. با عنایت به این امر که عملکرد یک انتشارات بر اساس تعداد و کیفیت کتب منتشره در سال ارزیابی می‌گردد، کتاب « یادگیری آسان جراحی در قالب کیس‌های بالینی» تالیف جناب آقای دکتر حسین ذبیحی محمودآبادی، دکتر سیدامیر میرآتشی یزدی و دکتر راضیه عابدی کیچی در یکصد و پانزدهمین جلسه شورای انتشارات مطرح و ارزیابی گردید و در آذر ماه سال 1401 به چاپ رسید.

از دیرباز جراحی را پدر علم طب می نامیدند. جراحان هنرمندانی هستند که با آمیختن علم و عمل ارزشی صد چندان به این حرفه پیشکش کرده اند. مشکلات دانشجویان در بخش های بالینی عبارت از ناآگاهی در برداشتن گام های مواجهه با هر بیمار، عدم اطلاع از روش شرح حال گیری مناسب، عدم تشخیص بیماری، و در نهایت دشواری در درمان بیماری ها می باشد.
با توجه به اینکه مطالب کتاب های مرجع پزشکی غالبا بیماری محور می باشد نه بیمار محور، در نتیجه پزشکان پس از فارغ التحصیلی دچار سردرگمی در مواجهه با بیماران می شوند. لذا بر آن شدیم این کتاب که مشتمل بر معرفی 75 کیس شایع جراحی می باشد، تالیف کنیم.
در این مجموعه از ابتدای برخورد با بیماران تا درمان نهایی، گام به گام مورد بررسی قرار گرفته است. جهت تالیف این کتاب از منابع عمومی و تخصصی جراحی از جمله کتاب های اصول جراحی شوارتز، لارنس، سابیستون و مینگات استفاده شده است. در بخش های مرتبط با تروما نیز از رفرنس متوکس که از منابع معتبر تروما می باشد، بهره برداری شده است. به امید اینکه توانسته باشیم گامی کوچک در راه اعتلای این دانش و مدیریت هر چه بهتر بیماران جراحی برداشته باشیم.

کلمات کلیدی