• 02 مهر 1402

برگزاری کارگاه «پروپزال نویسی»

برگزاری کارگاه «پروپزال نویسی»

برگزاری کارگاه «پروپزال نویسی»

کارگاه «پروپزال نویسی» 20 شهریور ماه 1402 به صورت حضوری برگزار شد.

در راستای برنامه جامع توانمندسازی پژوهشی و فناوری اعضای هیات علمی، کارگاه «پروپزال نویسی» با هدف آشنایی با اصول نگارش پروپزال تحقیقاتی و تعیین عنوان مناسب برای انجام پژوهش کاربردی با تدریس خانم دکتر سمانه اکبرپور و خانم دکتر نوشین فهیم‌فر در تاریخ 20 شهریور ماه 1402 توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران به صورت حضوری برگزار شد.

کلمات کلیدی