• 01 فروردین 1402

اعضای شورا

 

 

اعضای شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1399

اسامی اعضای شورا سمت در شورای انتشارات محل اشتغال
دکتراکبر فتوحی
رییس شورا استاد دکتری تخصصی PhD اپیدمیولوژی معاونت پژوهشی دانشگاه
دکتر پیام کبیری دبیر شورا رئیس اداره‏‌ی انتشارات و علم سنجی دانشگاه
دکتر علی اکبری ساری نماینده‌ی شورای آموزش دانشگاه استاد- دکتری PhD مدیریت سیاست گذاری سلامت-معاونت آموزشی
دکتر محمد جلیلی  نماینده‏‌ی شورای آموزش دانشگاه استاد- گروه طب اورژانش -دانشکده پزشکی- معاونت آموزشی
دکتر شاهین آخوندزاده نماینده‌ی دانشکده پزشکی استاد- گروه روان‌پزشکی- دانشکده پزشکی
دکتر پروین پاسالار نماینده‌ی دانشکده پزشکی استاد- دکتری تخصصی بیوشیمی- دانشکده پزشکی
دکتر افشین خورسند نماینده‏‌ی دانشکده دندان پزشکی استاد- دکتری تخصصی پریودنتولوژی- دانشکده دندان پزشکی
دکتر صدیقه خدمت نماینده‌ی دانشکده دندان پزشکی استاد- دکتر تخصصی اندودانتیکس دانشکده دندان پزشکی
دکتر محمدعلی فرامرزی نماینده‌ی دانشکده داروسازی استاد- دکتری تخصصی فارماکوگنوزی- دانشکده داروسازی
دکتر امید سبزواری نماینده‌ی دانشکده داروسازی استاد- دکتری تخصصی سم شناسی مولکولی - دانشکده داروسازی
دکتر سید جمال الدین شاه طاهری نماینده‌ی دانشکده بهداشت استاد- دکتری تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت
دکتر معصومه ذاکری مقدم نماینده‌ی دانشکده پرستاری و مامایی دانشیار- دکتری PhD پرستاری، گروه آموزشی پرستاری مراقبت ویژه و مدیریت دانشکده پرستاری و مامایی
دکتر حسین باقری نماینده‌ی دانشکده توانبخشی استاد- دکتری PhD فیزیوتراپی- دانشکده توانبخشی
دکتر میترا زارع بوانی نماینده‏ ی دانشکده پیراپزشکی دانشیار- گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی
دکتر روجا رحیمی نمایند‌ی دانشکده طب سنتی دانشیار- دکتری PhD داروسازی سنتی- دانشکده طب سنتی
دکتر الهه متوسلی نماینده‌ی دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشیار- گروه پزشکی مولکولی- دانشکده فناوری های نوین پزشکی
دکتر لیلا آزادبخت نماینده‏‌ی دانشکده تغذیه و رژیم شناسی استاد- دکتری PhD علوم تغذیه- گروه آموزشی تغذیه جامعه - دانشکده تغذیه و رژیم شناسی
دکترمهرشاد عباسی نماینده‌ی بیمارستان امام (ره) دانشیار گروه پزشکی هسته ای- دانشکده پزشکی بیمارستان ولی عصر (عج)
دکتر لادن عباسیان نماینده‌ی بیمارستان امام (ره) دانشیار- گروه بیماری‌های عفونی- دانشکده پزشکی بیمارستان امام (ره)
دکتر شیرزاد نصیری نماینده‏ ی بیمارستان شریعتی دانشیار- گروه جراحی عمومی- دانشکده پزشکی بیمارستان شریعتی
دکتر سیدجواد حسینی نماینده‌ی بیمارستان شریعتی دانشیار- گروه طب اورژانس - دانشکده پزشکی بیمارستان شریعتی
دکتر مستانه مقتدری نماینده‏‌ی مرکز طبی کودکان دانشیار- فوق تخصص نفرولوژی اطفال- مرکز طبی کودکان
دکتر پرستو رستمی نماینده‌ی مرکز طبی کودکان دانشیار فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم کودکان- مرکز طبی کودکان
دکتر فاطمه علی پور نماینده‌ی بیمارستان فارابی دانشیار- دکتری تخصصی بیماری‌های چشم- بیمارستان فارابی
دکتر منصوره تقاء  نماینده‌ی بیمارستان سینا استاد- گروه بیماری‌های مغز و اعصاب دانشکده پزشکی بیمارستان سینا
دکتر فاطمه داوری تنها نماینده‌ی بیمارستان یاس استاد- گروه بیماری‌های زنان و زایمان دانشکده پزشکی بیمارستان یاس
دکتر مسیح تاج الدینی نماینده‌ی مرکز قلب تهران استادیار- گروه بیماری‌های قلب و عروق دانشکده پزشکی مرکز قلب تهران
دکتر جواد محمودی قرائی نماینده‌‏ی بیمارستان روزبه دانشیار- فوق تخصص روان پزشکی اطفال- بیمارستان روزبه